×
TRAŽI
vrlovazno.com
Potraga za odgovorima na
 pitanja o životu i Bogu
Božje postojanje

Pronalazak savršenog Boga

Svijet nudi mnogo različitih verzija Boga. Je li Bog koji je objavljen u Bibliji savršen Bog?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Kad razmišljamo o Bogu, mnogi mislimo na idealnog Boga. Možda mislimo da bi Bog trebao biti sposoban, u stanju poistovijetiti se s nama, brinuti za nas. U Bibliji nalazimo sljedeće Božje osobine:

1. Želja za Bogom; Bog je veći od nas

Čovječanstvo je proteklih nekoliko godina napravilo određene velike korake. Živimo duže nego naši preci, možemo letjeti brzinom većom od brzine zvuka, a putem računalne tipkovnice dostupan nam je cijeli svijet. No dok smo postigli napredak na nekim područjima, na mnogim drugima čini se da nazadujemo. Svako novo desetljeće donosi nam porast broja nasilnih zločina, stope razvoda i maloljetničkih samoubojstava. Zaraza virusom HIV-a širi se na tisuće ljudi diljem kugle zemaljske svakoga dana. Stotine milijuna ljudi žive u kroničnoj gladi.

Tom popisu nije kraj. Na primjer, posljednjih desetljeća bili smo svjedoci rekordnom broju ratova diljem svijeta. Ako je čovječanstvo bog, čini se da taj bog ne radi svoj posao baš najbolje. Čak i uz svu modernu tehnologiju, još uvijek ne možemo obuzdati zločin, razvod, rasnu i etničku netrpeljivost, te glad u jednom velikom dijelu svijeta. Ne bi li bilo bolje pronaći nekog boga koji je veći od čovječanstva, boga koji bi nam omogućio da postignemo ono što sami ne možemo?

Takav je Bog opisan u Bibliji. On tvrdi da je stvoritelj svemira, transcedentno, sveznajuće, svemoguće biće koje oduvijek postoji i koji održava postojanje svega. On kaže: „Ja sam načinio zemlju i čovjeka na njoj stvorio; svojim sam rukama razapeo nebesa i zapovijedam svim vojskama njihovim.”1 “...ja sam Bog i nema drugoga; Bog, nitko mi sličan nije!”2 “Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.”3

2. Želja za Bogom; Boga možemo osobno upoznati

U današnje vrijeme popularno je boga zamišljati kao neko polje sile koje postoji u svemu. No premda sve postoji i održava se iz trena u tren Božjom moći, Bog je više od kozmičke sile. Na primjer, ne bi li bilo bolje kad bi Bog bio više nešto kao roditelj ili brat ili prijatelj? Netko s kim možete razgovarati o problemima, netko tko vam može dati savjet, netko tko može ruku pod ruku s vama živjeti život? Što je to tako privlačno u bogu koji je neosoban, nespoznatljiv, dalek?

Unatoč njegovoj veličini i različitosti od nas, Bog iz Biblije je spoznatljiv i želi da ga upoznamo. Premda je nevidljiv, možemo s njim razgovarati, postavljati mu pitanja, slušati ga, a on će nam odgovarati i uputama nas voditi kroz život. On često te odgovore i upute daje u svojoj Riječi, Bibliji, koju su mnogi nazvali Božjim ljubavnim pismom čovječanstvu.

Osoba može imati s Bogom istu vrstu odnosa kao s bliskim članom obitelji. Štoviše, one koji ga poznaju Bog naziva svojom djecom, svojom nevjestom, svojim prijateljima. Dakle, Bog iz Biblije je sve samo ne neosoban. On se zna naljutiti, zna biti tužan, iskazuje milosrđe, dobrotu, oprašta. On je biće s emocijama. Visoko je intelektualan, ima svoju osobnost i razum. Jedno je znati činjenice o Bogu, a sasvim je nešto drugo blisko poznavati Boga poput najboljeg prijatelja. „A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista.”4

3. Želja za Bogom; Bog suosjeća s ljudskim patnjama

Neki misle da je Bog udaljen i nedostupan, da je stvorio svemir, a onda ga ostavio da funkcionira prepušten sâm sebi. Ne bi li bilo bolje da postoji Bog koji je prisutan u svemiru i brine se za sve što se događa, pogotovo ovdje na planetu Zemlji? Ne bi li bilo bolje kad bismo imali Boga koji razumije jedinstvene teškoće, odgovornosti i izazove svakoga od nas, ljudskih bića, Boga koji na neki način razumije kako je to podnositi život na ovome okrutnom svijetu kojem je on dopustio da postoji?

Bog opisan u Bibliji zna što to znači biti jedan od nas. Isus Krist bio je ne samo Božji Sin, on je bio Bog koji je uzeo na sebe ljudsko obličje, tijelo i ljudsku prirodu. „U početku bijaše Riječ [Isus] i Riječ [Isus] bijaše u Boga i Riječ [Isus] bijaše Bog. (...) I Riječ [Isus] tijelom [čovjekom] postade i nastani se među nama...”5

Biblija o Božjem Sinu kaže sljedeće: „On (...) je odsjaj Slave i otisak Bića njegova...”6 On je „slika Boga nevidljivoga“7. On je „Bog silni, Otac vječni“8 koji je „postao ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik“9. „Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva”10. “U njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo...”11

Isus je za sebe rekao: „Tko je vidio mene, vidio je i Oca.“12 „Tko vidi mene, vidi onoga koji me posla.”13 “Ja i Otac jedno smo.”14

Premda je bio u potpunosti Bog, Isus je isto tako bio u potpunosti čovjek. Morila ga je glad, spavao je, plakao, jeo. Podnosio je svakakve patnje, baš kao i mi, pa čak i više od nas. Biblija kaže da on zato nije nesposoban „biti supatnik u našim slabostima“.15 Bio je „poput nas iskušavan svime, samo što nije sagriješio”.16

Dakle, Bog opisan u Bibliji nije se distancirao od boli, patnje i zla u ovome svijetu. Podnio je život baš kao što ga i mi podnosimo. Štoviše, njegov život na našoj planeti prošao je vrlo ponizno i skromno. Rodio se u siromašnoj obitelji, nije bio fizički privlačan, svakodnevno je nailazio na predrasude, mržnju i nerazumijevanje čak i od strane vlastite obitelji i prijatelja, te je naposljetku nepravedno pogubljen.

4. Želja za Bogom; Bogu je doista stalo do nas

Većina ljudi želi biti prihvaćena i voljena. Želimo da drugima doista bude stalo do nas, a ne da njihovo prihvaćanje bude samo na riječima. Želimo da se njihov odnos prema nama potvrdi i djelima. Nije li isto točno i po pitanju Boga? Ne želimo li da Bogu zaista bude stalo do ljudi te da nam da opipljivi dokaz svoje ljubavi prema nama?

Bogu iz Biblije doista jest stalo. To nam je jasno i rekao. Biblija kaže, „Bog je ljubav“.17 Ali riječi ne iskazuju ljubav i naklonost toliko koliko djela. Upravo po tome je Bog Biblije toliko poseban i nevjerojatan. Pokazao nam je koliko mu je stvarno stalo na najdivniji mogući način.

„U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.”18 „Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.”19

Bog u Bibliji tvrdi da je on savršeno i sveto biće. „Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve!”20 Kao takav, njegov cilj su čisti i sveti odnosi. Stoga je Bog poslao vlastitog Sina kako bi nam omogućio da postanemo čisti pred Bogom. Isus je živio moralno savršenim životom te je bio šiban, mučen i razapet kao „plaća” za sve nepravedno što smo mi izgovorili, počinili ili pomislili, a što Bog naziva grijehom. Drugim riječima, on je umro umjesto nas, namjesto nas. „Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.”21 „Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju.”22

Bogu je stalo do nas dovoljno da je poslao svoga Sina da umre umjesto nas, za naše grijehe. Toliko žarko Bog želi imati osoban odnos s nama. Bio je spreman učiniti što god je potrebno. Obračunati se s našim grijehom bilo je neophodno. Sada nam u potpunosti može biti oprošteno i možemo započeti neometani odnos s Bogom.

5. Želja za Bogom; Bog potpuno upravlja svime

Sve katastrofe i tragedije na svijetu dokaz su da ne postoji Bog koji je dobar i svemoguć, zar ne? Ne nužno! Čak i savršeni Bog može dopustiti da se loše stvari događaju jedno određeno vrijeme, i to kao dio nekog većeg plana. Moguće je da Bog u svakom trenutku zna svaki detalj svega što se događa i da dopušta samo onoliko koliko je potrebno kao dio tog većeg plana.

Taj Bog je biblijski Bog. On tvrdi da se ništa na Zemlji ne događa bez njegovog dopuštenja. On je potpuno suveren nad svime. „Tko je rekao nešto i zbilo se? Nije li Gospod to zapovjedio?”23 „Onaj sam koji od početka svršetak otkriva i unaprijed javlja što još se nije zbilo! Ja kažem: Odluka će se moja ispuniti, izvršit ću sve što mi je po volji.”24 „Naum Jahvin dovijeka ostaje i misli srca njegova od koljena do koljena.”25 „Što Jahve naumi, to i bude.“26

Međutim, to ne znači da se sve što se događa Bogu sviđa. Na primjer, Isus je poučio svoje učenike kako da mole. U toj molitvi jedan od ključnih dijelova glasi: „Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.“27 Božja moralna volja uvijek se provodi na nebu, ali na Zemlji nije tako. Bog jest suveren nad svim stvarima, ali sve što se događa na Zemlji nije u skladu s onim kako bi stvari trebale biti, kako ih je on zamislio i stvorio. Ali iz nekog razloga on dopušta da se i takve stvari događaju. Ovo se naziva njegovom dopuštajućom voljom. Možda je i to dijelom slobodnog izbora kojeg imamo kao ljudska bića.

Ali Bog opisan u Bibliji ima svoj plan i neće prestati djelovati „dok on ne izvrši i ne ispuni naume srca svojega.”28 A u čemu se taj plan sastoji? Božji krajnji cilj jest život s ljudima u jednom okruženju koje je potpuno drugačije od onoga u kojemu sada živimo. O tome drugome svijetu koji dolazi, Bog kaže: „Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer - prijašnje uminu. Evo, sve činim novo!”29

6. Želja za Bogom; Bog ljudskom životu daje značenje i svrhu

Prisjetite se nekog važnog zadatka ili projekta koji ste morali obaviti. Vjerojatno ste po dovršetku tog zadatka osjećali kako ste učinili nešto važno, nešto što je imalo svoju važnu svrhu. Želite li da takav bude i vaš cjelokupni život? Želite li svojim životom nešto postići? Je li moguće da postoji Bog koji vam je podari život s određenom svrhom i koji vas može voditi kako biste tu svrhu i ostvarili?

Tako je. Bog iz Biblije to može. On nam je obećao da naši životi mogu imati značaj i biti svrhoviti. Kroz odnos s njim možemo ostvarivati „dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.”30. Isto tako, mi možemo na pozitivan način utjecati na druge. Mi možemo postati dijelom toga sveobuhvatnog plana za čovječanstvo.

Bog u Bibliji isto tako kaže da u odnosu s njim, koji se ostvaruje iz trenutka u trenutak, možemo svoje korake usmjeriti tako da činimo ono što je njemu ugodno i što je u svakom trenutku u našem najboljem interesu. „Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.”31 Ovo ne znači da život automatski postaje savršeno krasan. Još uvijek će postojati bolest, životni problemi i osobni padovi. Život neće postati savršen, ali će postati ispunjeniji. Dobrobiti osobnog odnosa s Bogom, kaže Bog, su „ljubav, radost, mir, strpljivost, velikodušnost, uslužnost, dobrota, krotkost, vjernost, blagost, uzdržljivost, čistoća”.32

7. Želja za Bogom; Bog nudi istinsko ispunjenje

Većina ljudi žudi za pronalaskom ispunjenja u životu, baš kao što žudimo i za ljubavlju i prihvaćanjem. Kroz povijest ljudske rase mislioci govore o postojanju jedne žeđi u čovjeku koju on mora utažiti. Ali tu žeđ, koliko god se mi trudili, ne mogu utažiti novac, imovina, romantična ljubav, pa čak niti zabava. Stoga, ne bi li bilo idealno kad bi postojao Bog koji bi utažio tu žeđ, Bog čija bi prisutnost unosila jednu konstantnu razinu zadovoljstva u naš život?

Biblijski Bog nudi nam život ispunjen do najviše moguće razine. Isus je rekao: „Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.”33 Isto tako je rekao: „Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.”34 Dakle, Bog Biblije obećava zadovoljiti tu unutarnju žudnju u nama koju ništa drugo očito ne može zadovoljiti. (Po svoj prilici, Bog nas je stvorio baš na takav način da jedino on, kao naš Stvoritelj, može zadovoljiti tu najdublju čežnju!)

Želja za idealnim Bogom

Prema Bibliji, postoji samo jedan pravi Bog, samo jedan stvoritelj svega. Ali taj Bog isto tako je idealan Bog. Ne možemo svojim željama učiniti da drugi bog nastane, ali čak i kad bismo mogli, ne bismo mogli zamisliti i poželjeti boljeg boga nego što je Bog koji već postoji i koji nam se objavio u Bibliji.

U ovome članku samo smo se površno dotakli pitanja kakav je biblijski Bog. Ako želite o ovome više istraživati, pročitajte u Bibliji knjigu pod naslovom Evanđelje po Ivanu. Ako su vaše namjere iskrene i ako je biblijski Bog stvaran, ne bi li bilo logično da vam se otkrije, objavi? On sâm kaže: „Ja ljubim one koji ljube mene i nalaze me koji me traže.”35 „Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!”36

Pitate li se na koji način biste mogli upoznati ovog idealnog Boga? U osnovi, započimanje odnosa s Bogom vrlo je slično ulasku u brak. Ključna je odluka da dobrovoljno uđete u taj odnos. Na sličan način, poanta je u tome da Bogu kažete „uzimam“ te da to iskreno mislite.

“Bog koji postoji ujedno je najbolji Bog koga bismo mogli zamisliti.”

Isus Krist umro je za naše grijehe, uskrsnuo je od mrtvih nakon tri dana i danas je živ i aktivan. Nudi nam novi život, ako svoje povjerenje položimo u njega i vjerujemo da će nam oprostiti grijehe. „Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan.”37

Svi ljudi stvoreni su u jednakoj mjeri na Božju sliku. Njegova vječna obitelj opisana je kao „veliko mnoštvo, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika”.38 Nema toga grijeha u vašem životu koji vaš može spriječiti da započnete odnos s njim. Isus se obračunao s problemom grijeha na križu gdje je bio razapet. Sada ostaje samo pitanje hoćete li svoje povjerenje dati Isusu koji je umro umjesto vas, bez obzira na to što ste počinili u prošlosti.

Bog je osmislio svoj osoban odnos s nama tako da taj odnos traje u vječnost. Ali taj odnos treba biti živ i vitalan i sada, s ove strane smrti. To je odnos koji će tijekom vremena samo rasti. Kao i svaki drugi odnos, i ovdje će postojati usponi i padovi, radosti i tuge. Ali bit ćete u odnosu s Bogom koji vas je stvorio upravo s tom svrhom, da biste ga poznavali.

Osjećate li da ove riječi diraju vaše srce? Ako je tako, znajte, Isus je rekao: „Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, ući ću k njemu.”39 Ako želite pozvati Boga u svoj život, dajemo vam predložak molitve koja vam može pomoći. No, zapamtite da Bogu nisu bitne ispravno izgovorene riječi neke molitve, nego iskren stav vašeg srca.

Dragi Bože, priznajem ti da sam grešnik. Hvala ti što si sve moje grijehe preuzeo na sebe u osobi Isusa Krista na križu. Želim prihvatiti tvoj oprost i ući u odnos s tobom. Pozivam te da uđeš u moj život kao moj spasitelj i moj gospodar, da budeš moj Bog od sada nadalje i da me transformiraš u osobu kakvom želiš da budem.

Ako želite više saznati o odnosu s Bogom, pročitajte članak Osobno poznavati Boga u skupini članaka pod nazivom Kako upoznati Boga. Ako ste donijeli odluku da pozovete Boga u svoj život ili imate bilo kakvih pitanja, molimo vas, pišite nam.

 Upravo sam pozvao Krista u svoj život. (Evo nekih korisnih informacija.)
 Pozvao bih Krista u svoj život. Molim dodatna objašnjenja.
 Imam pitanje…

Fusnote: (1) Izaija 45,12 (2) Izaija 46,9 (3) Otkrivenje 1,8 (4) Evanđelje po Ivanu 17,3 (5) Evanđelje po Ivanu 1,1.14 (6) Poslanica Hebrejima 1,3 (7) Poslanica Kološanima 1,15 (8) Izaija 9,5 (9) Poslanica Filipljanima 2,7 (10) Poslanica Kološanima 2,9 (11) Poslanica Kološanima 1,16 (12) Evanđelje po Ivanu 14,9 (13) Evanđelje po Ivanu 12,45 (14) Evanđelje po Ivanu 10,30 (15) Poslanica Hebrejima 4,15 (16) ibid. (17) 1. Ivanova poslanica 4,8.16 (18) 1. Ivanova poslanica 4,9-10 (19) Evanđelje po Ivanu 3,16 (20) 1. Ivanova poslanica 1,5 (21) 2. poslanica Korinćanima 5,21 (22) Izaija 53,6 (23) Tužaljke 3,37 (24) Izaija 46,10 (25) Psalam 33,11 (26) Mudre izreke 19,21 (27) Evanđelje po Mateju 6,10 (28) Jeremija 23,20 (29) Otkrivenje 21,3-5 (30) Poslanica Efežanima 2,10 (31) Mudre izreke 3,6 (32) Poslanica Galaćanima 5,22-23 (33) Evanđelje po Ivanu 10,10 (34) Evanđelje po Ivanu 6,35 (35) Mudre izreke 8,17 (36) Evanđelje po Mateju 7,7 (37) Evanđelje po Ivanu 6,40 (38) Otkrivenje 7,9 (39) Otkrivenje 3,20


POŠALJI PRIJATELJU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More