×
TRAŽI
vrlovazno.com
Potraga za odgovorima na
 pitanja o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Možete li objasniti Trojstvo?

Sljedeći članak jasno i ukratko objašnjava Trojstvo te radi li se o tri boga ili o jednom.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Vi i ja živimo u trodimenzionalnom svijetu. Svi fizički objekti imaju određenu visinu, širinu i dubinu. Jedna osoba može izgledati kao netko drugi ili se ponašati kao netko drugi ili čak zvučati kao netko drugi. Ali jedna osoba zapravo ne može biti ista kao druga osoba. Svaki je pojedinac različit.

Bog, međutim, živi bez ograničenja trodimenzionalnog prostora. On je duh i beskrajno je složeniji od nas.

Zato se Isus kao Sin može razlikovati od Oca, a ipak biti istovjetan s njim.

Biblija jasno govori o Bogu Sinu, Bogu Ocu i Bogu Duhu Svetomu, ali naglašava da postoji samo JEDAN Bog.

Kada bismo koristili matematiku, ne bismo koristili 1 + 1 + 1 = 3 već bismo koristili 1x1x1 = 1 da objasnimo kako je Bog trojedini Bog.

Sam termin Trojstvo upućuje na ono što nam Biblija otkriva o Bogu. Bog je tri „osobe“ koje imaju istu bit božanstva.

Neki su pokušali dati različite ilustracije za Trojstvo, kao što su voda, led i para (svi različiti oblici, ali svi su H2O). Još jedna ilustracija bilo bi sunce od kojeg primamo svjetlost, toplinu i zračenje. Tri su azličita aspekta sunca, ali samo je jedno sunce.

Nijedna ilustracija nije savršena.

Već na početku Biblije Boga se opisuje kao Trojstvo. U knjizi Postanka, prvoj knjizi u Bibliji, zapisano je: „Načinimo čovjeka na svoju sliku ... muško i žensko stvori ih.“ 1 Ovdje vidimo da se Boga spominje u množini i jednini.

Kada je Mojsije pitao Boga za njegovo ime, Bog je odgovorio: „Ja Jesam“ – onaj koji vječno postoji.

Isus je koristio istu frazu u mnoštvo navrata:
„Ja sam svjetlo svijeta…“
„Ja sam kruh života…“
„Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim po meni.“

Abraham je spomenut u knjizi Postanka, tisućama godina prije nego što je Isus došao na zemlju. Ipak, Isus je o sebi rekao: „Prije nego je Abraham bio, Ja Jesam.“ 2 Židovi su u potpunosti razumjeli što Isus govori i htjeli su ga kamenovati zbog „bogohuljenja“ jer je sebe izjednačavao s Bogom. Stoga vidimo da je Isus oduvijek postojao.

Isus je bio vrlo jasan o svom jedinstvenom odnosu s Ocem. „Stoga su Židovi još više nastojali da ga ubiju, jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao svojim Ocem, izjednačujući sebe s Bogom.“3

Otac, Sin i Duh Sveti kroz vječnost su u međusobnom zajedništvu, ali ne kao tri boga već kao jedan Bog.

„Sve tri osobe Trojstva nazivaju se prema svojoj funkciji. Prva osoba Trojstva naziva se Otac. Ne možemo nekoga nazivati Ocem ako nema dijete isto kao što ne možemo drugu osobu Trojstva zvati Sinom ako nema Oca. Treća osoba Trojstva zove se Duh Oca (Matej10,20) i Duh Sina (Galaćanima 4,4-6).“ 4

Ovo je odgovor na pitanje:

Ako je Isus Bog, kome se on molio?

Dok je bio na zemlji, Isus je neprestano razgovarao s Ocem, a Otac i Duh nastavili su komunicirati s njim.

Ova lista nije potpuna, ali ukazuje na dijelove Pisma gdje se vidi da je Bog jedan u Trojstvu:

 • „Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!“ 5

 • „Ja sam Jahve i nema drugoga; osim mene Boga nema.“ 6

 • „nema drugog Boga osim jednoga.“ 7

 • Kad je Isus bio kršten, odmah izađe iz vode. Iznenada se otvoriše nebesa te on vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I glas s neba reče: „Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao!“ 8

 • „Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!“ 9

 • Isus je rekao: „Ja i Otac jedno smo.“ 10

 • „Tko je vidio mene, vidio je i Oca.“ 11

 • „Tko mene vidi, vidi onoga koji me posla.“ 12

 • „Ako tko nema Kristova Duha, nije Kristov.“ 13

 • „Josipe, sine Davidov, nemoj se bojati kući dovesti ženu svoju Mariju jer je ono, što je ona začela, od Duha Svetoga.“ 14

 • „Duh Sveti sići će na te – odgovori joj anđeo – sila Previšnjega zasjenit će te; zato će se dijete koje ćeš roditi zvati svetim, Sinom Božjim.“ 15

 • [Isus govori svojim učenicima] „Ja ću moliti Oca, i dat će vam drugog Branitelja koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama … Ako me tko ljubi, držat će moju riječ, i moj će ga Otac ljubiti; k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.“16

Pogledajte članak koji ukazuje na dokaze da je Isus Bog.

 Kako započeti osoban odnos s Bogom
 Imam pitanje ili komentar…

Bilješke: (1) Postanak 1,26-27 (2) Ivan 8,56-59 (3) Ivan 5,16-18 (4) Barry Adams, The Kingdom Belongs to Little Children, str. 40 (5) Ponovljeni zakon 6,4 (6) Izaija 45,5 (7) 1 Korinćanima 8,4 (8) Matej 3,16-17 (9) Matej 28,19 (10) Ivan 10,30 (11) Ivan 14,9 (12) Ivan 12,45 (13) Rimljanima 8,9 (14) Matej 1,20 (15) Luka 1,35 (16) Ivan 14,16-17.23


POŠALJI PRIJATELJU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More